Home

Worship Productions kan een ondersteuning zijn voor kerk en muziekband wat de techniek betreft.
We ondersteunen verschillende groepen die graag het Woord van God willen overbrengen door middel van muziek of andere kunstvormen maar hier niet een groot budget voor hebben.
Worship Productions kan meehelpen met het opstarten of ondersteunen van projecten die een geloofs opbouwend of evangeliserend karakter hebben.

A homepage section

Op dit moment is er geen nieuws, onze website is nog in aanbouw.

Over WP

Deze pagina zal nog worden gevuld

Contact

Zolang onze pagina in aanmaak is hebben we nog geen contactinformatie beschikbaar.